Ние го знаеме патот

Превоз на обична роба

 

со камиони церади – шлепери, кои во зависност од видот на робата имаат можност за утовар од страна, од горе или од позади целосно опремени со безбедносни стеги  и дополнителна потребна опрема.

Превоз на роба која подлежи на температурен режим

 

во посебни типови на камиони – ладилници, опремени со термокинг апарат за достигнување на потребната температура и термограф за приказување на температурниот режим при целиот транспорт на робата.

Превоз на текстил

 

во посебни камиони (фургони) за целосна заштита од надворешно влијание, прашина, дожд и сл.

Превоз на секаков вид на контејнери  (20, 40 и 45 ) со камиони - платформи.

 

Нашите камиони поседуваат дозволи за внатрешен и надворешен транспорт и се упраувувани од професионални возачи со долгогодишно искуство.

Превоз на роба на замрзнување и одржување

 

секаков вид на овошје, зеленчук, месни и млечни производи како и суровини за производство.

Превозот и безбедноста на Вашата роба е наша одговорност, а Вашето задоволство наш успех.

Имате потреба од дополнителни информации?